Zespół Szkolno-Przedszkolny / Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.M.Konopnickiej, Boguszów-Gorce

 

Nawigacja

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Nasza szkoła Dyrekcja Sekretariat Pedagog klasy IV-VI Administracja Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej Historia szkoły Patron Szkoły Baza szkoły Świetlica Radosna Szkoła MINIPORTAL- Projekt 9.1.2 Pedagog klasy I-III

O SZKOLE

Radosna Szkoła

 

                                 

                              Realizacja rządowego programu” Radosna Szkoła”

 

Ruch jest naturalną potrzebą każdego dziecka w wieku przedszkolnym oraz w młodszym wieku szkolnym. Stanowi on istotny czynnik w jego rozwoju fizycznym .

Realizacja rządowego programu” Radosna Szkoła” pomogła utworzyć dodatkowe pomieszczenie – miejsce zabaw. Wszystkie pomoce dydaktyczne  zakupione w ramach w/w programu są  potrzebne i mają korzystny wpływ na rozwój dzieci, zwłaszcza ich inteligencji kinetycznej i wizualno-przestrzennej. Powodują, że uczniowie potrafią się odprężyć, zrelaksować a na zajęciach w klasie pracują wytrwale i są skoncentrowane.              

   Na ćwiczeniach w „sali zabaw” uczą się świadomie wykorzystywać swoje ciało do wyrażania emocji, uczą się udziału  w grach sportowych. Rozwijają sprawność fizyczną, uczą się przestrzegać reguł różnych gier oraz współdziałać w zespole.

Stymulowanie psychomotoryki:

  • wspinanie się na niskie przyrządy,
  • schodzenie z niskich przyrządów,
  • pokonywanie przeszkód dołem i górą,
  • toczenie piłek ręka lub nogą,
  • pełzanie, czołganie się i czworakowanie ( tunel),
  • ruchowa ekspresja i rozwijanie poczucia rytmu,
  • ćwiczenia relaksacyjne ( piłki fasolki),
  • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej i gimnastyki umysłu ( piłeczki do żonglowania),
  • ćwiczenia równoważne i przeciw płaskostopiu ( ścieżki z fakturami, kamienie rzeczne – pokonywanie tych przeszkód zgodnie z ustalonymi zasadami np. tylko w prawo, tylko w lewo).

Wszystkie wymienione ćwiczenia rozwijają spostrzegawczość, orientację przestrzenną, szybką reakcję, koncentrację uwagi oraz takie cechy fizyczne jak: zręczność, zwinność i gibkość ( elastyczność ciała) . Niewątpliwie znajdzie to odbicie w zdobywaniu dobrych ocen w nauce i osiąganiu sukcesów w szkole.

 

----------------------------------------------------------------

 

Admistrator strony: Małgorzata Kokoszka-Zarycińska 2008-2010